Disclaimer

Stichting Cultureel Overnachten heeft met zorg de gegevens op deze site geplaatst. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Stichting Cultureel Overnachten geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Stichting Cultureel Overnachten behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Ook kan Stichting Cultureel Overnachten geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Stichting Cultureel Overnachten garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Stichting Cultureel Overnachten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.